Medlemsförmåner


Som medlem i Visby Centrum ger det dig förmåner hos andra medlemmar och där du också har möjlighet att lämna erbjudanden. Medlemskortet fungerar så att alla anställda, även sommar- och extrapersonal får ett kort som ger förmåner hos andra medlemmar i Visby Centrum. Erbjudandet gäller mot uppvisande av medlemskortet och är giltigt i ett (1) år.