Integritetspolicy för Visby Centrum AB


 1. Inledning

Visby Centrum är måna om att hantera integritetsfrågor korrekt. Vi vill med denna information berätta för dig som intressent hur vi hanterar personuppgifter och hur vi följer de legala kraven på hanteringen av information.
Den nya dataskyddslagen GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. Lagen har högt ställda krav på att alla organisationer som behandlar personuppgifter har tydliga syften för detta. Likaså en struktur och ett arbetssätt som möjliggör att du som individ kan få dina uppgifter behandlade eller raderade.

Visby Centrums ambition är inte bara att följa den nya lagen, utan att även föregå med gott exempel i vårt interna arbete.

2. Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det rör tex personnummer, personnamn, adress, personliga email-adresser men även personliga fakta som etnicitet eller uppgifter om hälsotillstånd. GDPR inbegriper alla former av behandling av uppgifterna såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.
 

3. Dina rättigheter

Du som har personuppgifter i våra register har en lagstadgad rättighet att ta kontakt med oss för behandling av dina uppgifter. Ta då kontakt med oss via medlem@visbycentrum.se
Dina lagstadgade rättigheter som registrerad kan du läsa om på Datainspektionens hemsida här
Nedan följer exempel som kan vara extra relevanta för dig:
Rätten att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar. Du kan begära registerutdrag av dina personuppgifter. Därefter begära rättelse eller ändring av de uppgifter vi behandlar om du så önskar.
Rätten att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål. Du kan avregistrera dig från fortsatta utskick som rör direktmarknadsföring (inbjudningar till event, nyhetsbrev etc.) genom att anmäla detta till oss. Genom att maila till medlem@visbycentrum.se.

4. Rätten till dataportabilitet.

Du har rätt att få en kopia i ett strukturerat format på de uppgifter som rör dig. Skillnaden från rätten till registerutdrag är att detta omfattar endast de uppgifter du själv tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av lag. Exempel på detta kan vara ett avtal med dig.

 5. Hur har vi samlat in dina personuppgifter

Dina personuppgifter har vi insamlat via olika kanaler.
-  Du är medlem i Visby Centrum och har lämnat uppgifter för att vi ska hantera ditt medlemskap.
-  Du har ansökt om att få ta del av vårt nyhetsbrev.
-  Du har besökt våra event och anmält dig till desamma.
-  Du har träffat oss personligen och lämnat dina uppgifter.

-  En kollega eller chef har anmält att du vill ta del av medlemsbrevet.

 6. Hur länge vi sparar dina uppgifter

Visby Centrum sparar personuppgifter så länge det finns en kundrelation oss emellan.

7. Personuppgifter som vi behandlar

Är du medlem i Visby Centrum AB så behandlar vi företagsuppgifter som finns i avtalet för medlemskapet.
Såsom Organisationsnummer, adressuppgifter och e-post adress.

Är du intressent och mottagare av vårt nyhetsbrev har vi endast tillgång till den mailadress du tillhandahållit.

8. Kontakt

Välkommen att höra av dig om du har frågor kring denna skrift. 
I första hand ta kontakt via medlem@visbycentrum.se

Generella frågor kan du också ställa till vår verksamhetsledare Magnus Olsson via magnus.olsson@visbycentrum.se eller via telefon 0498-21 77 00.